VOLTENIOT DİJİTAL ENERJİ YÖNETİM PLATFORMU

Enerji maliyetlerinde sürekli ve öngörülemez artışlar işletme maliyetlerindeki payını sürekli arttırmaktadır. Bu durum işletmelerin karlılıklarını olumsuz yönde etkilemiş, enerji giderlerini azaltmak şirketlerin en önemli gündem maddelerinden birisi haline gelmiştir.

Enerji tüketen işletmeler için enerji kayıplarını ve enerji maliyetlerini minimize etmenin en etkili yolu enerjiyi verimli kullanmaktır. 

VOLTENIOT DİJİTAL ENERJİ YÖNETİM PLATFORMU ile ;  hem yasal zorunluluklar karşılanmakta hem de Yeni yatırımlar ve aksiyonlar için karar mekanizmasına destek olunmaktadır.

Tüm süreçlerin kompakt hale getirildiği Dijital Enerji İzleme ve Yönetim Platformu VOLTENIOT ile;

Elektrik Tarife Analizi

Elektrik satın alması kadar doğru tarifeden elektrik kullanmakta maliyet azaltıcı bir unsurdur. VOLTENIOT ile kurum ya da kuruluşların elektrik aboneliklerini inceliyor daha uygun tarifeden elektrik kullanmalarına yardımcı oluyoruz. Aylık ve yıllık opsiyonel tarife karşılaştırmaları ile seçiminizin doğruluğunu teyit ediyoruz.

Elektrik Tedarik Anlaşması ile acaba iyi bir anlaşma yaptım mı?

VOLTEN Mühendislik olarak enerji tedarikinden, doğru tarife seçimine ve enerjinin nihai tüketime kadar müşterilerimize tüm aşamalarda yardımcı oluyoruz.

Sizin için en uygun fiyatları, lisanslı şirketlerden buluyoruz! Fiyat tekliflerini rekabetçi bir ortam oluşturarak tedarik süreçlerini yönetmenize, fiyat avantajı oluşturmanıza, ihale şart ve koşullarının işletmenizin lehine gelişmesine yardımcı oluyoruz.

Avantajı Garanti Ediyoruz!

Volten Mühendislik olarak, tarife yönetiminde sizlere tasarruf garantisi veriyoruz.

Her şey kontrol altında!

Tesisinizin Enerji Yönetimi için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgiler tek bir ekranda “Yönetici Dashboard” sayfasında! Elektrik faturası, güncel ve yıl boyu tüketim analizler ve tahminleri, kompanzasyon ve demand bilgilerinizi anlık olarak takip edebilirsiniz.

Elektrik Faturalarınızı Hatalara Karşı Kontrol Ederiz

Her ne kadar süreçleri doğru yönetseniz de faturalandırma esnasında hatalar sık karşılaşılan bir durumdur. İşletmenize düzenlenen tüm faturalar hatalara karşı VOLTENIOT’da  kontrol edilir. Böylelikle fazladan bir bedel ödemek zorunda kalmadığınızdan emin olursunuz.

Serbest Piyasa

Tesisiniz için finansal analiz ve geleceğe dönük optimizasyon sağlamak için ihtiyacınız olacak enerji fiyatları, karşılaştırmaları ve tahminleri VOLTENIOT‘da!

Anlık Tüketim Takibi

Tesislerinizin tüketimlerini Elektrik, Doğal  Gaz, Buhar, Sıcaklık, Su, Sıcak Su Vb. Parametreleri anlık takip edin, dilerseniz günlük belirlediğiniz sınır aralıklarını geçtiğinde bildirimler alın, enerji kesintisi yaşadığınızda anında haberdar olun.

Alarmlarınızı Kişiselleştirin!

Tüm aşım ve takip alarmlarınızın limitleri sizde… Yapay zeka destekli reaktif tüketim takibiyle, ay sonu cezaların önüne geçin!

Hem Cebinizi, Hem Çevreyi Koruyun

Gereksiz tüketimlerinizi ortadan kaldırıp firmanızın sürdürülebilirliğini arttırın. VOLTENIOT sistemleri sayesinde her ay ödediğiniz faturaların ufak bir kısmı ile enerji maliyetlerinizi en aşağı çekmenin güvencesini alın. *ISO 50001 Entegrasyonu ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası gereksinimlerini otomatize ederek hem işletmenize, hem çevreye katkı sağlayın.

Enerji Tüketiminizi Kıyaslayın!

Kendi sektörüme göre enerjinizi verimli mi kullanıyorsunuz? Enerji tüketimlerimi azaltabilecek fırsatlarım var mı? Bu soruların cevaplarını VOLTENIOT’da bulabilirsiniz.

Enerji Tüketiminizi Planlayın!

Gün öncesi yarının kesinleşen saatlik enerji fiyatlarına göre işletmenizin çalışma stratejisini belirleyin.

Enerji Tasarruf Projelerinin Otomatik Hesaplanması

VOLTENIOT  ile Enerji Tasarruf Projelerinizin yatırım maliyetlerini, geri dönüş sürelerini hesaplayabileceğiniz gibi ana tablo ile de tüm projelerinizin toplamını görebilirsiniz..

ISO 50001(EnMS) Dijital Ortamda Gerekli Dokümanların Oluşturulması ve Sürdürülebilirliğini Sağlayan İçerik

ISO 50001 Enerji Yönetim Standardını kurmak isteyen işletmeler, standardın talep ettiği tüm dokümantasyonu online olarak hazırlayabilecek ve güncelliğini sağlayabilecektir. Dokümanların ilgili birimlere  dağıtımı erişim izinleri verilerek kontrollü dağıtım sağlanacaktır. Toplanan tüm verilerin analiz edilmesi ve uygun grafik ve raporların  oluşturulmasına olanak sağlayacaktır.

ENVER-Portal Veri Tabanı Bilgilerine Uyumlu İçerik

Enerji Yöneticisi istihdamı zorunlu olan kurum ve kuruluşlarda her yıl mart ayı sonuna kadar enerji tüketim ve üretim verilerinin Enerji Bakanlığı ENVER-PORTAL yazılımına girme zorunluluğu mevcuttur. VOLTENIOT ile yılın istenildiği zaman  ENVER-PORTAL  veri tabanına uygun analizleri görebilirsiniz.

Enerji Performans Göstergeleri (EnPG)

Enerji performansı, enerji kullanımı ve enerji tüketimi ile ilgili ölçülebilir sonuç veya sonuçlardır.

  • Enerji performansı, kuruluşun amaçlarına enerji hedeflerine ve diğer enerji performansı gerekliliklerine göre ölçülebilir.
  • Enerji performansı, enerji yönetim sisteminin performansının bir bileşenidir.

Enerji performansı göstergesi (EnPG), kuruluş tarafından tanımlanan, enerji performansının ölçüsü ve birimidir.

  • EnPG (ler) ölçülen faaliyetin niteliğine bağlı olarak basit bir metrik oran veya model kullanılarak ifade edilebilir. Metrikler: kWh/ton, kWh/adet, kWh/m3 (üretlen buharın), kWh/adet, kWh/bar (basınçlı hava) vb.

Enerji Performansı İyileştirmesi (EnPG)                       Enerji Verimliliğinin veya enerji tüketiminin ölçülebilir sonuçlarında, enerji referans çizgisine kıyasla, enerji kullanımına ilişkin iyileştirme. 

Bina/Sanayi Regresyon Analizi

Regresyon analizi, bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi tahmin etmek için kullanılan istatistiksel bir araçtır. Daha spesifik olarak, bağımlı değişkenin bağımsız değişkenlerdeki değişikliklere göre nasıl değiştiğine odaklanır. Ayrıca değişkenler arasındaki gelecekteki ilişkinin modellenmesine de yardımcı olur. 

Gerek Ticari binalarda gerekse sanayide regresyon analizi VOLTENIOT ile anında görüntülenir.

Sanayi Enerji Yoğunluğu

Enerji yoğunluğu ülke veya bölge bazında bir birim gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) üretebilmek için gerekli enerji miktarını ölçen bir enerji verimliliği göstergesidir. Birincil enerji yoğunluğu hesaplamasında ülkede toplam arz edilen ve dönüşüme uğramamış enerji kullanılırken; nihai enerji yoğunluğu için sanayi, konut, ulaştırma gibi sektörlerin nihai olarak tükettiği enerji kullanılarak hesaplama yapılır. Enerji yoğunluğundaki eğilim ekonomi ve sanayideki yapısal değişiklikler, enerji tüketim yapısındaki değişimler, sektörlerin verimlilik gelişimi ve nihai kullanıcıların tercih ettiği cihaz ve ekipman gibi unsurlardan etkilenmektedir.

Enerji yoğunluğu ülke veya bölge bazında bir birim gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) üretebilmek için gerekli enerji miktarını ölçen bir enerji verimliliği göstergesidir.

Sanayi Enerji Yoğunluğu

  • Enerji Referans Çizgisi (EnRÇ) (Baseline)
  • Enerji performansının karşılaştırılmasına temel oluşturan referans/referanslar
  • Enerji referans çizgisi, kuruluş tarafından tanımlandığı şekilde, belirtilen bir zaman dilimine ve/veya koşullara ait verilere dayalıdır.
  • Enerji performansı iyileştirilmesinin belirlenmesi için, öncesi ve sonrasına bir referans alarak veya enerji performansı iyileştirme faaliyetleri uygulanarak ve uygulanmadan, bir veya daha fazla enerji referans çizgisi kullanılır.

Sürdürülebilirlik

Sürdürebilirlik stratejisi, entegre raporlama, sürdürülebilirlik raporlaması, sürdürülebilirlik endeksleri, sosyal etki analizi, paydaş diyaloğu ve sürdürülebilirlik iletişimi konularda bütünsel bir yaklaşımla hizmet verilmektedir. VOLTENIOT ile sürdürülebilirlik raporunuzu oluşturabilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir