Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) Nedir ?

“Nesnelerin interneti” (Internet of Things- IoT), fiziksel nesnelerin ve cihazların veri alışverişi yapabilmesini ve nesnelerin birbiriyle tam olarak senkronizasyon halinde olmalarını sağlayan bir teknolojidir. Bu teknolojinin uygulanması, evlerimizdeki akıllı termostatlar, arabalarımızdaki akıllı sürüş sistemleri, fabrikalardaki makine üretim süreçleri gibi birçok alanda hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Nesnelerin interneti, birçok sektörde verimliliği ve etkililiği artırarak hayatımızı kolaylaştırma potansiyeline sahiptir. Bu yazımızda, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) tanımı, işleyişi ve uygulama alanları hakkında detaylı bilgiler sunacağız.

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) Nedir ?

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (Industrial Internet of Things – IIoT) teknolojisi, fiziksel nesnelerin ve cihazların veri alışverişi yapabilmesini ve nesnelerin birbiriyle tam olarak senkronizasyon halinde olmalarını sağlayan bir teknolojidir. Bu sistem, sensörler, akıllı cihazlar, makine öğrenme ve bulut bilişim gibi teknolojik unsurları birleştirerek, gerçek zamanlı veriler toplamaya, analiz etmeye ve esas olarak, verilerin kullanımını optimize etmeye yardımcı olur. IIoT, endüstriyel süreçlerin verimliliğini artırmak, hata oranını azaltmak ve süreçlerin daha akıllı hale gelmesine yardımcı olmak için kullanılır.

Endüstriyel nesnelerin interneti, endüstri 4.0 çağında önemli bir rol oynamaktadır ve gelecekte de daha da yaygınlaşması beklenmektedir.

Endüstriyel verimlilik artışı için IIoT kullanımı

Sanayi üretiminde verimlilik artışı, herhangi bir şirket için rekabet avantajı ve büyüme fırsatları anlamına gelir. Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT), üretim sürecindeki verimliliği ve verimlilik artışını artırmak için giderek daha fazla kullanılıyor.

Endüstriyel Verimlilik Artışı İçin IIoT Kullanımının Faydaları

 1. Verimlilik artışı: IIoT teknolojisi, üretim süreçlerindeki verimliliği artırır ve üretim hatalarını azaltır. Böylece, üretim sürecindeki verimlilik artar ve maliyetler düşer.
 2. Bakım maliyetlerinde azalma: IIoT, endüstriyel ekipmanların bakımını optimize ederek, zamanında müdahaleler yaparak ve arızaların önceden tahmin edilmesine yardımcı olarak bakım maliyetlerini azaltabilir.
 3. Enerji tasarrufu: IIoT teknolojisi, enerji tüketimini optimize ederek enerji tasarrufu sağlar. Bu, üretim sürecindeki maliyetleri azaltır ve çevresel sürdürülebilirliği artırır.
 4. Ürün kalitesinde artış: IIoT, ürün kalitesini artırmak için sensörler ve analitik araçlar kullanarak üretim sürecindeki değişkenlikleri izler. Bu, kalite kontrolünü ve üretim hatalarını azaltır.

Endüstriyel Verimlilik Artışı İçin IIoT Kullanımının Uygulama Örnekleri

 1. Akıllı Sensörler: Akıllı sensörler, üretim ekipmanlarının ve proseslerinin izlenmesine olanak tanır. Bu sayede, üretim verimliliği artırılır ve bakım maliyetleri azaltılır.
 2. Akıllı Etiketleme: Akıllı etiketleme, ürün izlenebilirliğini artırmak ve üretim sürecini optimize etmek için kullanılır. Bu sayede, ürün kalitesi artar ve müşteri memnuniyeti sağlanır.
 3. Veri Analitiği: Veri analitiği, üretim sürecindeki değişkenlikleri analiz ederek üretim verimliliğini artırır. Bu sayede, bakım maliyetleri azaltılır ve ürün kalitesi artar.
 4. Makine Öğrenimi: Makine öğrenimi, üretim sürecindeki verileri analiz ederek öngörücü bakımı sağlar ve üretim sürecindeki hataları önler.

Fabrikalar, enerji tesisleri, madenler, inşaat alanları gibi endüstriyel alanlarda IIoT kullanımı, daha fazla otomasyon, daha az insan müdahalesi ve daha hızlı üretim gibi avantajları beraberinde getirir. Aynı zamanda, IIoT sayesinde makine bakımı ve onarımı daha kolay hale gelir, çünkü sensörler arızaları tespit eder ve işletmecilere uyarı gönderir. Bu sayede, üretim kesintileri ve arızaların önüne geçilir ve daha verimli bir üretim süreci elde edilir.

Sonuç olarak, IIoT teknolojileri endüstriyel verimliliği artırmak için önemli bir araçtır. Bu teknolojilerin kullanımı sayesinde, işletmeler daha akıllı, daha verimli ve daha sürdürülebilir hale gelebilirler.

IoT ve IIoT Arasındaki Fark Nedir?

IoT (Internet of Things) ve IIoT (Industrial Internet of Things) terimleri, internet bağlantısı olan cihazların ve sistemlerin toplamını ifade eder. Ancak, IoT genel olarak ev veya kişisel kullanım için tasarlandığı cihazları kapsarken, IIoT ise endüstriyel ve ticari amaçlı kullanılan cihazları ve sistemleri kapsar.

IoT, evlerde bulunan akıllı cihazlar, giyilebilir teknolojiler, akıllı termostatlar ve benzeri cihazları kapsar. Bununla birlikte, IIoT ise endüstriyel ekipmanlar, makinalar ve süreçler gibi büyük ölçekli sistemleri ve ekipmanları kapsar.

IIoT, verimlilik ve güvenilirlik açısından endüstriyel süreçleri optimize etmek için tasarlandı. Bu nedenle, IIoT sistemleri daha fazla güvenlik, güncelleme ve kontrol gerektirir. İkisi arasındaki bu temel fark, IoT’nin ev ve kişisel kullanım için tasarlandığı ve IIoT’nin ise endüstriyel ve ticari amaçlı kullanıldığını gösterir.

Endüstriyel IIoT Faydaları Nelerdir?

Endüstriyel IIoT (Internet of Things) sistemleri, çeşitli faydalar sunmaktadır. Bunlar şunlardır:

 • Veri Toplama ve Analitik: Endüstriyel IoT sistemleri, çok büyük miktarlarda veriyi toplayabilir ve analiz edebilir. Bu veriler, işletmelerin performansını ve verimliliğini artırmasına yardımcı olabilir.
 • Akıllı Üretim: Endüstriyel IoT sistemleri, üretim süreçlerini akıllı hale getirmeyi mümkün kılar. Üretim sürecindeki aksaklıklar ve verimlilik sorunları öncelikli olarak belirlenebilir ve çözümlenebilir.
 • Esnek Üretim: Endüstriyel IoT sistemleri, üretim süreçlerinin esneklik ve ölçeklenebilirliğini artırır. Üretim tesislerinin ve ürünlerin verimliliğini artırmasına yardımcı olabilir.
 • Maliyet Azaltma: Endüstriyel IoT sistemleri, maliyetleri azaltmanıza yardımcı olabilir. Verimlilik artışı, üretim süreçlerindeki hataların önlenebilmesi ve makine ömrünün uzatılması gibi faktörler, işletmelerin maliyetlerini azaltmasına yardımcı olabilir.
 • Kalite Artışı: Endüstriyel IoT sistemleri, üretim süreçlerinin kalitesini artırmayı mümkün kılar. Üretim sürecindeki hataların önlenebilmesi ve verimlilik artışı, üretilen ürünlerin kalitesini artırabilir.

IIoT Sistemi İçin Gerekenler Nelerdir ?

Endüstriyel IIoT sistemi için şu faktörlerin bulunması gerekir:

 • Sensörler: Endüstriyel ekipmanları ve prosesleri monitörize etmek için sensörler gereklidir.
 • Veri Toplama ve İletme: Sensörlerden toplanan verilerin toplanması, depolanması ve analiz edilmesi için gerekli araçlar gereklidir.
 • Ağ Bağlantısı: Sensörler, veri toplama ve ileme ekipmanları ve işletmenin yönetim sistemi arasında güvenli bir ağ bağlantısı gereklidir.
 • Veri Analitik ve Kontrol Yapma: Verilerin anlaşılması, yorumlanması ve işletmede gerekli değişikliklerin yapılması için gerekli veri analitik ve kontrol yapma araçları gereklidir.
 • Yönetim Sistemi: IIoT sistemini yönetmek, denetlemek ve verileri görselleştirmek için gerekli yönetim sistemi gereklidir.
 • Bu faktörlerin tümüne sahip olmak, endüstriyel IIoT sisteminin efektif bir şekilde çalışmasını sağlar ve işletme verimliliğini, kalitesini ve üretkenliğini artırır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir