AB 2020 İklim & Enerji Paketi

2020 paketi, AB’nin 2020 yılı için iklim ve enerji hedeflerinin belirlendiği bir pakettir..

Bu pakette üç önemli hedef benimseniyor.

  • Sera gazı emisyonlarını %20 azaltma (1990 yılındaki seviye referans alınacak)
  • AB enerjisinin %20’si yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşturma
  • %20 enerji verimliliğinde iyileştirme

Hedefler 2007 yılında AB liderleri tarafından belirlenmiş ve 2009 yılındaki mevzuatta yürürlüğe girmiştir.

Avrupa Birliği, belirlenen hedeflere ulaşmak için çeşitli alanlarda önemli aksiyonlar almaktadır.

En önemli ve yeni ticaret ve yaşam şeklini oluşturacağına inandığımız aksiyon Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) dir.

AB Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS) nedir?

AB ETS, AB’nin iklim değişikliğiyle mücadele politikasının temel taşlarından biridir ve sera gazı emisyonlarını etkin bir şekilde azaltmaya yönelik kilit rol oynar. Dünyanın ilk büyük karbon pazarıdır ve en büyüğü olmayı sürdürmektedir.

Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)

ETS, AB’nin enerji, sanayi ve havacılık sektörlerinde bulunan büyük ölçekli tesislerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasında önemli yere sahip düzenlemedir. Bu sektörler, AB’nin toplam karbon emisyonunun %40’ın kapsamaktadır. (2019 yılında)
2020 hedefi, bu sektörlerden kaynaklanan karbon emisyonlarını 2005 yılına göre %21 azaltmaktır.

Ulusal Emisyon Azaltma Hedefleri Nedir?

Buradaki hedefler, Çaba Paylaşım sektörleri (effor-sharing-sector) içindir. (ETS dışından kalan sektör ve işletmeler). Diğer deyiş ile AB’nin toplam emisyon miktarının ETS dışından kalan %60 kısmını işaret etmektedir.

Bu alanlar;

  • ETS dışında kalan endüstri
  • Konut
  • Tarım
  • Atıklar
  • Ulaşım (havacılık hariç)

Bu sektörler 2005 yılına kıyasla emisyon miktarlarını 2020 yılına kadar azaltma politikası izlemesi kararlaştırılmıştır. Bu politika bağlı yıllık hedeflerde açıkça belirtilmiştir.

Bu hedefler ülkelerin milli servetlerine göre değişmektedir. 2020 kapsamındaki değişim aralığı; En zengin ülkeler için %20 azaltma, en az zengin ülkeler için %20 artma şeklinde ifade edilmiştir.  (Emisyonların azaltılması ve sınırlandırılması temel çabalar arasında olduğu benimsenerek ilerlenmelidir.)

Tüm katılımcı ülkeler, ülkenin emisyon değerlerini raporlar ve iletir. Komisyon tarafından yıllık final değeler ve hedeflerdeki başarı rakamları açıkça paylaşılır.

Kaynak:https://ec.europa.eu

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir