Enerji analizörü nedir? Enerji analizörü nasıl bağlanır?

Enerji Analizörü Nedir ?

Enerji analizörü tesis, işletme, bina vb. elektrik giriş hatlarının, elektrikli cihazların birden fazla elektriksel değerleri ölçen ölçüm cihazlarına denir. Bu cihazı sisteminize kurduğunuzda akım ve güç gibi değerleri okumanıza olanak sağlar. Ayrıca cihaz, ölçülen değerlerin yanı sıra güç faktörü, frekans, harmonik ve voltajı da okumanıza yardımcı olur. Enerji Analizörü, şebeke analizörüşebeke sayacı gibi farklı isimlerle karşımıza çıkmaktadır.

Cihaz Elektriksel değerleri ölçüp,  ölçülen değerleri gösterir. Genellikle tüketimi kontrol etmek için kullanılır. Ölçülen parametrelerin sürekli olarak izlenmesi, gerektiğinde kayıtları uzak cihazlara aktarılması da mümkündür. Güç dağıtım sistemlerinden, ana panolarda, enerji izleme sistemlerinde sıklıkla karşımıza çıkar.

Enerji analizörü genellikle panoya, raya monte edilir veya bazıları doğrudan elektrik prizine takılır. Enerji analizörleri, ne kadar enerji kullanıldığını gösteren bir tür elektriksel ölçüm cihazıdır. Enerji tüketimi hem yeşil bir çevre hem de maliyet düşürmek için önemli bir faktördür. Bir şebeke analizörünü bir enerji izleme sistemine entegre etmek, enerji verimliliğini izlemek için idealdir.

Voltan Mühendislik Enerji İzleme Sistemi Ekran Görüntüleri
Kaynakların kaliteli kullanılabilmesi için gerekli noktalardan ölçülmesi ve anlık izlenmesi gerekmektedir. Enerji’nin tüm parametreleri ile ölçülmesi hususunda ise ENERJİ ANALİZÖR’leri ilk akla gelen ölçüm cihazıdır.

Enerji analizörü hangi değerleri ölçer ?

 1. Akım
 2. Gerilim ( 3 Faz için L-L Gerilimi ve L-N Gerilimi )
 3. Frekans
 4. Güç faktörü cos(φ)
 5. Aktif ( W ) – Reaktif ( Var ) – Görünün ( VA ) Güç
 6. Aktif (Wh ) – Reaktif ( VArh ) Enerji

Enerji analizörleri ölçülen değerleri, röle çıkışları  ve haberleşme protokolleri ile uzaktan izlenesine olanak sağlar.  Ray tipi enerji analizörü ve pano tipi enerji analizörü (Pano kapağına monte edilebilen) tipleri vardır.

Enerji analizörü çeşitleri nelerdir ?

 1. Tek fazlı enerji analizörü
 2. Üç fazlı enerji analizörü

Enerji analizörü seçimi yapılırken belirlenmesi gereken kriterler aşağıdaki gibidir.

 • Tek fazlı hatta mı veya üç fazlı hatta mı enerji ölçümü yapılacak ?
 • Hattın hangi değerleri ölçmek/izlemek isteniliyor ?
 • İstenilen ölçüm hassasiyeti nedir ?
 • Hattın akımı nedir ?
 • Enerji analizöründe haberleşme protokolü isteniyor mu ?
 • MID sertifikası isteniyor mu ?

Enerji analizörü neden kullanılır ?

Günümüzde enerji tüketiminin maliyet ve çevresel etkileri nedeniyle azaltılması gerekmektedir. Sürekli artan enerji maliyetleri nedeniyle, bütçe planlamasına da katkı sağlamak için enerji izleme gereklilik haline gelmiştir.

Enerji analizörü / Şebeke analizörü ile bölüm bazlı veya makine bazlı enerji izlemek mümkündür. İşletmelerin en büyük hedefleri Minimum enerji, maksimum iştir, bu konuda enerji tüketiminin izlenmesi Enerji analizörlerine dayanmaktadır.

Enerji analizörü ile Enerji İzleme

Enerji analizörleri, Elektrik enerjisinin kalitesinin iyileştirilmesi konusunda, enerji yazılımlarının yanı sıra bu yazılımlara verileri iletecek cihazlardır.

Bir işletmenin makina veya bölüm bazlı enerji maliyet hesabı ve ileriye/geçmişe yönelik trendlerin takibi için
enerji analizörü gereklidir.

Ölçülen Akım, gerilim, frekans, güç faktörü, aktif ve reaktif gibi değerler Enerji Analizörünün hafızasına kaydedilir. Haberleşme özelliğine sahip cihazlar ile bu veriler Enerji izleme yazılımlarına aktarılmaktadır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir