MERKEZ OFİS

Halkapınar Mah. 1202/1 Sk. NO:69/307 Konak – İzmir

+90 (232) 999 96 87
+90 (537) 307 51 03

İSTANBUL OFİS

Kolektif House Nida Kule Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:1/2 Ataşehir, İstanbul

+90 216 317 35 47

Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cumartesi: 9:00 - 18:00

Veri toplamaya nasıl başlanmalı ?

Veri Toplama; artan maliyetler ve zaman zaman yaşanan kısıtlamalardan dolayı oluşan “rekabet etme” noktasından işletmeyi güçlendiren/güçlendirecek olan en temel konu/kavram haline gelmiştir.

[Gelecek, bugünden tutulan veriler ile daha anlamlı olacak..]
Toplanan veriler; online izlenerek hızlı karar alma noktasından katkısı büyük olup, oluşabilecek kayıp,kaçak ve arızalara en kısa süreli müdahale etmek için kilit rol oynamaktadır. İyi bir okuyucu ve değerlendirici kişilerce çok kıymetli çıktıları da beraberinde getirecektir.
Öte yandan, toplanan verilerin ( kıymetli olan verilerin ) saklanması gelecek üretim dönemleri için real yorumlar/yatırımlar yaparken en etkili birikiminiz olacaktır.

Veri toplamaya nasıl başlanmalı ?

1- Kıymetli değişkenlerin tanımlanması

2- Kritik noktaların belirlenmesi

Kıymetli değişkenlerin tanımlanması ile kritik noktalardan başlayarak uçtan uca verilerin okunması, toplanması, izleme ve saklanması ile bağlanabilir.

1- Kıymetli değişkenlerin tanımlanması ;  Elektrik, buhar, su, doğalgaz, hava şeklinde sıralanabilir.

 • Üretimin üretkenliği ve verimliliğine etki eden unsuralara göre sıralayabilirsiniz.
 • İhtiyaç duyulan diğer parametreler ;
  Basınç, sıcaklık, pH, iletkenlik, hava kalitesi, tehlikeli gazların ölçümü, smoke dedektörler,personel girişleri, aydınlatma değişkenleri, cihaz/makine durumları, üretim miktarları, arıza çıktıları

2- Veri toplamada kritik noktaların belirlenmesi; İşletme ana sayaçları, bölüm geçişleri, pano / makine bazından ölçümler ve son cihazlarda yapılacak ölçümler şeklinde kritik noktaların belirlenmesi gerekmektedir. Proje etaplarından bu kriterler doğrultusunda enerji izleme / veri toplama  başarılı noktalara taşınacaktır.

NOT: Veri toplama veya enerji izleme sistemlerinin kurulumunda verimlilik esaslı sonuçların elde edilmesinden bir diğer önemli konu, ölçüm ekipmanı/cihazlarının seçimidir. Yüksek hassasiyet ve düşük bakım maliyetli ürünlerin tercih edilmesi gerekmektedir.

Her geçen gün daha maliyetli hale gelen üretimler, rekabeti zorlaştırdığı açıktır.Verilerin / enerji tüketimlerinin toplanması ve tek pencereden izlenmesi, sarfiyatların raporlanması, ve gelecek için saklanması kritik öneme sahiptir.Bu hususta, işletme de kıymetli değişkenlerin bilir kişi eşliğinde tanımlanması, kritik noktaların belirlenerek etap etap veri toplanmaya bağlanmalıdır.

Alınacak temel veriler;

1- Enerji tüketimi ( Elektrik, Su, Doğal gaz, Buhar )

2- Üretim Miktarları

3- Aktif / Pasif cihaz durumları

4- Alarm/Arıza durumları

5- Çalışma süreleri

Veri toplama, enerji izleme, verimliliğin arttırılması ve gelecek planlama raporlarının elde edilmesi için IOT tabanlı esnek  donanım (HARDWARE) ve  yazılım (SOFTWARE) ‘a ihtiyaç vardır.

Meternet Pro nedir ? 

MeternetPRO veri toplama sistemi ;

 • Elektrik, su,buhar ve gaz sayaçlarının izlenmesi ve kaydı,
 • İşletmelerde bulunan elektrikli cihazların/makinelerin elektriksel değerinin ve değişkenlerinin izlenmesi ve kaydı,
 • Basınç, seviye, sıcaklık, pH,iletkenlik, nem, aydınlatma vb. gibi diğer değerlerin izlenmesi,takibi ve kaydı,
 • Kapı, cihaz, ve belirli nesnelerin durumlarını (AÇIK/KAPALI) takip ve kontrol edilmesi,
 • Cihaz/makina çalışma sürelerinin takip edilmesi,
 • Faturalandırma yapılması,
 • 3th party programlar ile haberleşme ( mySql, Oracle, PostgreSql, excell ),
 • Smart Alarm eklentisi,
 • Flash- Bellek, Harici Hard-Disk ile veri depolama,

gibi özellikleri ile işletmelerde enerji ve üretimde verimliliğin arttırılması adına yapılacak çalışmalarda teknik ekibin işlerini kolaylaştıracak bir veri toplama yazılımdır.
Ayrıca, yazılım üzerinde oluşturacağınız dashboard’lar ile işleri/bölümleri ayırabilir, ilgili kişiler atayabilirsiniz. Böylelikle, birimlerin kontrol, takip ve izlenmesi kolay ve erişilebilir olacaktır.

*Meternet Pro veri toplama sistemi ; yenililkçi ekip ve sürekli güncellenen arayüzü ile sizlere uzun yıllar eşlik edecektir..

 • Akış ölçerler, gaz sayaçları vb. harici cihazlarla kolay entegrasyon
 • Widget’lar – kaydedilen değerlere atanan grafik göstergeleri (kadran, çubuk grafikler, eğilimler)
 • Kurulum – herhangi bir programlama becerisi olmadan sistem ayarı, cihaz eklenmesi ve adlandırılması, sistem ayarı
 • Gösterge Paneli – Sürükle bırak özellikli Responsive gösterge paneli.
 • Raporlama- mevcut ve arşivlenmiş kayıtlı değerleri (sonuç tablosu, çizelgeler) görüntüleme, rapor filtreleri, zaman ayarlı filtreleme
 • Verileri Dışa Aktarma – .csv dosyasına doğrudan kaydetme, LAN üzerinden aktarma, .csv dosyasından kullanıcının bilgisayarına veri aktarma, mySql,PostgreSql ve ORACLE ile 3th part cihazlar ile veri aktarma
 • Sistem Ayarları – kayıt süresi (min. 1 sn), Modbus ve TCP iletişim parametreleri
 • “Enerji” Yazılım Modülü – abonenin enerji tüketimi faturalaması

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir